Xuân thu cỏ xanh rồi vàng,
Sớm chiều mây kia đổi sắc.
Ai thương lạnh lẽo rừng tùng,
Muôn thuở một màu xanh ngắt.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)