Một mình ngồi bên ao,
Chợt gặp sư dưới ao.
Nhìn nhau cười lặng lẽ,
Không lời cũng hiểu nhau.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)