Giang sơn như tranh vẽ,
Vách đá tựa bình phong.
Từng nghe lời thầy dạy,
Uống nghĩa hay ấm lòng.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)