Giang sơn như tranh vẽ,
Vách đá tựa bình phong.
Từng nghe lời thầy dạy,
Uống nghĩa hay ấm lòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)