Xanh ít vàng nhiều đồng lúa chín,
Ao lam núi biếc biển trùng trùng.
Chỉ thương trên đỉnh ngàn vách dựng,
Sừng sững cùng mây vạn cổ tùng.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)