Mây che, ánh sáng tắt,
Nước cạn, bóng hình không.
Đằng tây lặn, chớ lạ,
Mai lại mọc đằng đông.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)