Đến khe rửa chân sạch,
Nhìn núi trong ánh mắt.
Không ước chi nhục vinh,
Chẳng quan tâm ngoại vật.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)