34.67
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thanh
7 bài trả lời: 3 bản dịch, 4 thảo luận
3 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 26/03/2011 01:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/04/2011 11:21

竹石

咬定青山不放鬆,
立根原在破巖中。
千磨萬擊還堅勁,
任爾東西南北風。

 

Trúc thạch

Giảo định thanh sơn bất phóng tùng,
Lập căn nguyên tại phá nham trung.
Thiên ma vạn kích hoàn kiên kính,
Nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyễn Tôn Nhan

Nhất định núi xanh chẳng có tùng
Rễ kia vốn phá thạch nham trong
Ngàn lay vạn chuyển xương còn cứng
Bất kể gió tây nam bắc đông


Nguồn: Từ điển văn học ổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Trúc thạch

Trúc thạch

Giảo định thanh sơn bất phóng tùng , 
LẬP CĂN NGUYÊN TẠI PHÁ NHAM TRUNG . 
Thiên ma vạn kích hoàn kiên kính , 
Nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong .

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Bám chặt núi xanh chẳng buông ra,
Gốc mọc vững bền nơi vách xa.
Va đập ngàn muôn vẫn cứng chắc,
Bốn bề gió cuộn mặc thổi qua.

55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Về bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Chưa bàn về bản dịch thơ của Thien Thanh có hay hay chưa, riêng về cách hiểu bài thơ thì Thien Thanh đã hiểu đúng. Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan ngay câu đầu đã cho rằng: "bất phóng tùng" là "chẳng có tùng", trong khi "phóng tùng" còn có nghĩa là "không lơi lỏng ra"; từ ấy cho thấy không nên dùng bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan cho bài này.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sai ý

trời ạ!! sai ý hết rồi

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ta Dang Linh

Bám vách núi không hề buông lỏng
Rễ đâm sâu tại sỏi đá cằn
Phong ba vùi dập như không
Bốn phương gió cuộn chưa từng chuyển lay.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Hiếu

Vững ở non xanh mãi chẳng lơi
Đứng nơi đá vụn vững không rời
Muôn vàn xô đẩy còn kiên cố
Bỏ mặc gió kia cuộn khắp nơi.

14.00
Trả lời