14/04/2024 11:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man - Ba tiêu
菩薩蠻-芭蕉

Tác giả: Trương Tư - 張鎡

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2008 07:15

 

Nguyên tác

風流不把花為主,
多情管定煙和雨。
瀟灑綠衣長,
滿身無限涼。

文箋舒卷處,
似索題詩句。
莫憑小闌干,
月明生夜寒。

Phiên âm

Phong lưu bất bả hoa vi chủ,
Đa tình quản định yên hoà vũ.
Tiêu sái lục y trường,
Mãn thân vô hạn lương.

Văn tiên thư quyển xứ,
Tự tác đề thi cú.
Mạc bằng tiểu lan can,
Nguyệt minh sinh dạ hàn.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Phong lưu chẳng lấy hoa làm chủ
Đa tình giữ được mưa cùng gió
Áo biếc dài thanh tao
Toàn thân mát mẻ sao

Tờ hoa nơi cuốn mở
Như vòi đề thơ đó!
Xin chớ tựa lan can
Trăng sáng lạnh đêm tàn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tư » Bồ tát man - Ba tiêu