昭君怨其一-秋夕懷感

階下秋花泣露
那更蟪蛄聲苦
明月照鉤欄
不勝寒
誰道身同落葉
又感秋風一霎
空對這凄涼
斷人腸

 

Chiêu Quân oán kỳ 1 - Thu tịch hoài cảm

Giai hạ thu hoa khấp lộ
Na cánh huệ cô thanh khổ
Minh nguyệt chiếu câu lan
Bất thắng hàn
Thuỳ đạo thân đồng lạc diệp
Hựu cảm thu phong nhất thiếp
Không đối giá thê lương
Đoạn nhân trường

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Dưới bậc hoa thu sương nhỏ
Lại tiếng huệ cô ngâm khổ
Trăng sáng rọi câu lan
Xiết nỗi hàn
Ai bảo thân như chiếc lá
Lại ngán gió thu tàn tạ
Trơ đối vẻ điêu tàn
Héo ruột gan


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa thu sương nhỏ bậc thềm,
Huệ cô ngâm khổ tiếng rền bụi cây.
Câu lan trăng sáng rọi đầy
Khí hàn xiết nỗi nơi nầy bắc phương.
Thân như chiếc lá tầm thường.
Gió thu tàn tạ ngán vương thân vàng.
Trơ minh đối vẻ điêu tàn,
Ruột gan khô héo dặm ngàn nước non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời