05/12/2022 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu Quân oán kỳ 4
昭君怨其四

Tác giả: Bắc Điều Âu Sở - 北條鷗所

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 03:36

 

Nguyên tác

昨日荷亭水樹
今夜秋風月下
伴我苦吟聲
亂蛩鳴
歷歷白榆如雨
旁有青鸞孤舞
天上也愁多
淡星河

Phiên âm

Tạc nhật hà đình thuỷ thụ
Kim dạ thu phong nguyệt hạ
Bạn ngã khổ ngâm thanh
Loạn cung minh
Lịch lịch bạch du như vũ
Bàng hữu thanh loan cô vũ
Thiên thượng dã sầu đa
Đạm tinh hà

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hôm trước hà đình thuỷ tạ
Đêm nay thu phong nguyệt hạ
Kèm giọng khổ ngâm quen
Tiếng dế mèn
Xào xạc bạch du mưa tựa
Bên cạnh chim loan đứng múa
Trời hẳn cũng sầu a
Đạm tinh hà
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bắc Điều Âu Sở » Chiêu Quân oán kỳ 4