一絡索-臥病

昨夜別離千里
最傷心矣
吟宵煮夢藥爐煙
任小病人無睡
鄰井秋梧葉墜
月明如水
夜深孤雁一聲寒
全不管愁人耳

 

Nhất lạc sách - Ngoạ bệnh

Tạc dạ biệt ly thiên lý
Tối thương tâm hĩ
Ngâm tiêu chử mộng dược lô yên
Nhâm tiểu bệnh nhân vô thuỵ
Lân tỉnh thu ngô diệp truỵ
Nguyệt minh như thuỷ
Dạ thâm cô nhạn nhất thanh hàn
Toàn bất quản sầu nhân nhĩ

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đêm trước biệt ly ngàn dặm
Xiết bao thương cảm
Đêm ngâm nung mộng lò hương khói
Bệnh nằm mắt trơ không nhắm
Bên giếng lá ngô rụng lắm
Trăng trong nước thẳm
Đêm khuya vẳng tiếng nhạn kêu sương
Toàn bât chấp người nghe thảm


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biệt ly ngàn dặm đêm qua,
Xiết bao thương cảm quê nhà quanh ta.
Lò hương khói mộng ngâm nga,
Bệnh nằm trơ mắt khó mà ngủ yên.
Lá ngô rụng lắm giếng bên,
Trăng trong nước thẳm khắp miền trùng dương.
Đêm khuya vẳng nhạn kêu sương,
Toàn là bât chấp người thường buồn nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời