Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Chí Viễn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 20 trang (193 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác (Lục Du): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nằm quạnh cô thôn chẳng tự thương,
Còn mong vì nước thú biên cương.
Đêm khuya xào xạc nghe mưa gió,
Ngựa sắt băng sông mộng vấn vương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vọng Giang Nam kỳ 2 (Lý Dục): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Xa vời mộng
Nam quốc tiết thanh thu
Ngàn dặm giang sơn chiều vẻ lạnh
Thuyền trơ đâu tít mé bông lau
Tiếng địch vẳng trăng thâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trường tương tư kỳ 2 - Ký Chí Ngũ Thành quy tiên đài (Yoshimura Usai): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Mây man man
Nước man man
Đất rộng trời dài gặp khó khăn
Cùng nhau nay hội ngộ

Chợt giao hoan
Chợt thất hoan
Chừng hẳn Bồng Lai giáng trích tiên
Chẳng ham luyến thế gian


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trường tương tư kỳ 1 - Ký Thanh nhân Hoàng Định Phủ (Yoshimura Usai): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nước lênh đênh
Tư lênh đênh
Người ở tiên lâu xa gửi tình
Chỉ nghe long địch thanh

Mây thu lành
Mây thu lành
Đối nước trời trăng cảnh sắc xinh
Vì ai ngủ chẳng thành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giá cô thiên - Tống Chí Thôn quân quy tiên đài (Yoshimura Usai): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Cỏ ngát leo teo hoa não nề
Xanh cây hạ tiếng quyên nghe
Cố viên muôn dặm mây mờ mịt
Lữ khách thâu đêm mộng trở về
Ngày hội ngộ
Lúc chia ly
Thê nhiên cáo biệt khiến người bi
Ai về Mạt Cát rẽ Cương Đình
Ta ở phù tang tít phía tê


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chiêu Quân oán kỳ 4 (Bắc Điều Âu Sở): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hôm trước hà đình thuỷ tạ
Đêm nay thu phong nguyệt hạ
Kèm giọng khổ ngâm quen
Tiếng dế mèn
Xào xạc bạch du mưa tựa
Bên cạnh chim loan đứng múa
Trời hẳn cũng sầu a
Đạm tinh hà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chiêu Quân oán kỳ 3 (Bắc Điều Âu Sở): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Một tối sương rơi mái ngói
Rằng đấy tân hàn vừa tới
Trăng xế rọi hành lang
Dế kêu vang
Tiếng địch nơi đâu réo rắt
Thổi khiến hoa thu héo hắt
Nghe vẳng suốt ba canh
Mộng không thành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chiêu Quân oán kỳ 2 (Bắc Điều Âu Sở): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Vi vút gió thu thổi rít
Ta nhớ mong người xa tít
Thu nhạn quá nam lâu
Tiếng kêu rầu
Thu hận với ai thấm thiết
Nhi nữ anh hùng không biệt
Nhụt chí luống bi ca
Nghĩ xót xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Chiêu Quân oán kỳ 1 - Thu tịch hoài cảm (Bắc Điều Âu Sở): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Dưới bậc hoa thu sương nhỏ
Lại tiếng huệ cô ngâm khổ
Trăng sáng rọi câu lan
Xiết nỗi hàn
Ai bảo thân như chiếc lá
Lại ngán gió thu tàn tạ
Trơ đối vẻ điêu tàn
Héo ruột gan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nhất lạc sách - Ngoạ bệnh (Bắc Điều Âu Sở): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đêm trước biệt ly ngàn dặm
Xiết bao thương cảm
Đêm ngâm nung mộng lò hương khói
Bệnh nằm mắt trơ không nhắm

Bên giếng lá ngô rụng lắm
Trăng trong nước thẳm
Đêm khuya vẳng tiếng nhạn kêu sương
Toàn bât chấp người nghe thảm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 20 trang (193 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối