Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Chí Viễn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 20 trang (193 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phong nhập tùng (Ngô Văn Anh): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nghe mưa nghe gió quá thanh minh
Sầu cỏ sót hoa đành
Trước lầu lục rậm chia tay rẽ
Một tơ liễu quyện một thu tình
Sẩy bảy xuân hàn say rượu
Lại thêm tỉnh mộng nghe oanh

Tây viên buổi buổi quét lâm đình
Buổi mới trời hanh
Ong vàng luôn đáp giây đu bám
Vì có tay thơm vịn, thơm lây
Ngao ngán đôi uyên chẳng đến
Dưới thềm đêm mọc rêu xanh


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Tuý Đào Nguyên (Ngô Văn Anh): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hồ Sa A đùa rỡn còn ghi
Lư lang thủa thiếu thì
Tiếng trường địch thổi dưới trăng nghe
Theo mây theo nhạn đi
Kinh vật đổi
Ngán sao di
Cùng xem mái tóc se
Ruột mềm Ngô uyển cỏ xanh rì
Tựa lầu người chửa về


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Tư gia khách (Ngô Văn Anh): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hồn bướm đê mê sớm mộng trầm
Thoảng hương viện khép sâu thăm thẳm
Muốn hay hồ đọng xuân nhiều ít
Chỉ ngắm lầu bên liễu lạt đằm
Sầu tự khiển
Rượu rót ngầm
Một rèm phương cảnh yếu cùng ngâm
Hạnh hoa ưa lúc tà dương ngắm
Mấy trận đông phong chiều lại râm


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Nhất tiễn mai - Chu quá Ngô giang (Tưởng Tiệp): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Một mảnh xuân sầu đợi rượu chiêu
Dòng nước chèo thuyền
Cờ rượu lầu treo
Thu Nương độ với Tần Nương kiều
Gió lại hiu hiu
Mưa lại leo teo

Tới lúc nao về tẩy khách bào
Sinh chữ ngân điều
Hương chữ tâm thiêu
Lưu quang khéo dễ đẩy người theo
Hồng đậm anh đào
Lục đậm ba tiêu


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Ngu mỹ nhân kỳ 2 (Tưởng Tiệp): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Lun phun mưa nhỏ lun phun liễu
Mờ mịt xuân tìm nẻo
Lâu con quá hẹp chứa sao sầu
Mấy độ cùng mây
Bay khắp kiếm quy châu

Trời thương du khách quan san viễn
Cho mượn hoa tiêu khiển
Lục lan can cạnh hải đường bông
Vừa cuộc rèm châu
Lại bị gió chiều đông


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Ngu mỹ nhân kỳ 1 - Thính vũ (Tưởng Tiệp): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nghe mưa tuổi trẻ lầu ca thượng
Đuốc đỏ mờ la trướng
Nghe mưa tuổi tráng khách thuyền rong
Sông rộng mây rà
Tiếng nhạn vẳng tây phong

Nghe mưa nay ở phòng tăng vắng
Tóc đã phơ phơ trắng
Buồn vui ly hợp thảy vô tình
Mặc sức ngoài thềm
Nhỏ giọt tới bình minh


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Sương thiên hiểu giốc - Chiết hoa (Tưởng Tiệp): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Thoáng bóng song sa
Kìa ai vào bẻ hoa
Bẻ mặc cho ai bẻ lấy
Ai bẻ lấy
Về đâu ta

Nhất cành bên chái nhà
Bẻ hơi cao chút a
Nhắn khách bẻ hoa rõ
Nên cắm mé
Tóc mai xoà


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Thanh bình nhạc kỳ 2 (Trương Viêm): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Khách tầm phương bặt
Cảm thấy du tình lạt
Đất khách thưởng xuân thường lớt phớt
Thảy bị thi sầu chưa bớt
Năm qua yến bặt phương trời
Năm nay yến đậu nhà ai
Xuân cuối đừng nghe mưa tối
Thôi hoa đã quá thì rồi


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Bát thanh Cam Châu - Ký Ngọc Quan đạp tuyết sự thanh du (Trương Viêm): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nhớ Ngọc Quan,
Đạp tuyết buổi thanh du,

Hơi lạnh nhẹ điêu cừu.
Bên rừng khô lối cũ,
Dòng sông ngựa uống,
Hào hứng du du.
Mộng ngắn y nguyên giang biểu,
Giọt lệ rưới Tây châu.
Một chữ không đề được,
Lá rụng khơi sầu.

Chở lấy bạch vân về tới,
Hỏi ai đeo sở bội,
Rỡn bóng trung châu.
Bẻ hoa lâu tặng biệt,
Hiu hắt một màu thu.
Hướng bình thường nhịp cầu dòng nước,
Đợi bầy âu chẳng phải trước kia đâu.
Trơ hoài cảm,
Chỗ tà dương rọi,
Luống ngại lên lâu.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Cao dương đài - Ký Việt trung chư hữu (Chu Mật): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Mưa nhỏ bên sông
Lạnh tàn mê phố
Xuân dung phớt điểm kiêm hà
Tuyết lạnh không thành
Yến về nhà ở đâu a
Mộng hồn muốn vượt thương mang tới
Mộng sợ sầu che khó vượt qua
Cảm lưu niên
Dòng nước trào xuôi
Bóng ác xế tà
Xanh xanh vút mặt trời liền cỏ
Cây khói mây mờ phủ
Âu bãi xuân sa
Tóc bạc non xanh
Đáng thương tương đối thương hoa
Quy hồng còn vội theo trào thuỷ
Cười quyện du vãn ở thiên nha
Hỏi đông phong
Đến trước thuỳ dương?
Hay trước hoa mai?


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

Trang trong tổng số 20 trang (193 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối