Chưa có đánh giá nào
Nước: Nhật Bản
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Ryōkan Taigu (39 bài)
- Kobayashi Issa (49 bài)
- Tanomura Chikuden (1 bài)
- Yosa Buson (15 bài)
- Fukuda Chiyo-ni (1 bài)
Tạo ngày 09/07/2005 03:37 bởi Vanachi
Yoshimura Usai 吉村迂齋 (Cát Thôn Vu Trai, 1749-1805) tự Chính Long, hiệu Yên Hà Ngoại Sử, ở cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XIX, thông kinh sử, sở trường về thi từ.