Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Chí Viễn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 20 trang (193 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiếu niên du - Vãn thu (Tanomura Chikuden): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Liễu lá vàng nhiều
Liệu hoa đỏ ít
Cằn cỗi một màu thu
Địch ngắn lầu bên
Chuông thưa chùa cạnh
Còn nhớ lúc nhàn du
Tựa lan ngầm lấy lưu niên toán
Chịu đựng biết bao sầu
Nước chảy chiều tà
Rượu hoen lệ thấm
Tay áo đã pha màu


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Thước kiều tiên (Tokugawa Mitsukuni): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

(Đêm 7-7)
Quả dưa rười rượi
Phấn hương ngào ngạt
Khất xao linh tinh bàn rượu
Năm năm chẳng phụ giai kỳ
Cùng nguyện với thiên trường địa cửu
Cách hà Ngưu Nữ
Bắc cầu Ô Thước
Đâu giống cõi trần phối ngẫu
Chi lo canh cửi bỏ lỡ thời
Bị khiển trách dung phu noạ phụ


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Trường tương tư (Tokugawa Mitsukuni): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

(Xuân du)
Ngày trì trì
Liễu xanh ri
Gió quảng thoi oanh rút thuý ty
Cảnh xuân dã thú kỳ
Dục tứ thi
Mải ngâm mê
Lơ lửng trăng soi bóng hạc đi
Trên song tả Bá Di


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Mai hoa dẫn - Thái cực đồ (Tâm Việt thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Một vòng khuyên
Một vòng khuyên
Ngẩng nhìn càng cao dùi càng bền
Nhìn ở trước
Chợt sau liền
Tuần hoàn đúng lý
Biến hoá trong diệu huyền
Hy Hoàng chưa vạch người ít thuật
Thăm thẳm hư linh ai được biết
Chẳng tiên thiên
Chẳng hậu thiên
Xưa nay chẳng khác
Bao quát một vòng viên


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Nhãn nhi mị - Thu khuê (Lưu Cơ): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Mơn mơn hoa cỏ mé lầu tây
Thưa tiếng nhạn mây đè
Hai hàng dương liễu
Một tia tàn chiếu
Mấy quạ bay về

Non xuân cây biếc, thu buông lục
Người ở Vũ Lăng khê
Trăng soi hờ hững
Mộng hồn lẽo đẽo
Cùng đến u khuê


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Hà Mãn Tử kỳ 1 (Mao Hy Chấn): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Lặng lẽ xuân quang ngầm độ
Tên bay năm tháng giật mình
Mường tưởng niềm vui bao chuyện cũ
Càng thêm xuân tứ rung rinh
Góc hạm tơ buông kim liễu
Trước song đàn dứt ngân tranh

Xa viện vẳng nghe yến hót
Khắp vườn hoa rung nhẹ tênh
Một mối tương tư vương vấn mãi
Khiến cho ngày một sầu sinh
Ai thấy chiều tà cô mộng
Tỉnh ra vô hạn thương tình


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Bồ tát man (Mẫu đơn hàm lộ trân châu khoả) (Trương Tiên): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Mẫu đơn sương đượm trân châu mướt
Mỹ nhân vin bẻ, qua sân trước
Nhìn bạn nhoẻn môi cười
Hoa tươi? Mặt thiếp tươi?
Đàn làn khéo mắc mớ
Lại bảo hoa tươi chứ!
Một mặt nổi xung lên
Vụn vò hoa đánh liền


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Điểm giáng thần - Khuê tình (Tăng Duẫn Nguyên): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Một tối gió đông
Thổi tan bên gối sầu bao nả
Chim kêu rời rã
Mộng chuyển song the tỏ
Lúc đến xuân tươi
Lúc đi xuân lão
Trường đình nọ
Mơn mơn hoa cỏ
Chỉ lúc về hớn hở


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Đường đa lệnh - Thu mộ hữu cảm (Trần Duẫn Bình): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đừng đi hái phù dung.
Sóng thu khói nước không.
Lẫn tà dương, một bóng chinh hồng.
Muốn trút nhàn sầu không chỗ trút,
Đều hiện rõ ở my phong.

Tâm sự gửi đề hồng.
Nhịp cầu nước chảy đông.
Đoạn trường thêm, ngại nét thu nồng.
Ngoảnh lại tầng lâu lười cất bước,
Mảnh trăng mói, lửng ngô đồng.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Tửu tuyền tử (Ngô Văn Anh): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hoa liễu chờn vờn
Nhàn hướng trên hồ sóng lộng
Tựa lan can
Nhìn gợn sóng
Mưa lún phún
Gần đây âm tín đều thưa bặt
Động phòng trơ vắng ngắt
Khép ngân bình
Buông rèm thuý
Độ đêm xuân


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

Trang trong tổng số 20 trang (193 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối