Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Chí Viễn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 20 trang (193 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhất ngạc hồng - Đăng Bồng Lai các hữu cảm (Chu Mật): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Bước thâm u
Giữa mây vãng trời đạm
Tuyết vẫn chửa tan mau
Nước bọc hàn sa
Rừng mờ khói cỏ
Cúi ngẩng ngàn thuở du du
Tuế hoa muộn
Xa dần phiêu bạt
Ai tưởng ta thuyền dạo ngũ hồ đâu
Sườn núi thông nghiêng
Hang sâu rêu phủ
Một mối tình sầu
Ngoảnh lại ven trời quy mộng
Mộng hồn bay tây phố
Lệ rưới đông châu
Nước cũ non sông
Vườn xưa hoa cỏ
Lại tựa Vương Sán đăng lâu
Luống phu ai Tần Hoàn trang kính
Nay non sông đâu phải lúc nhàn du
Vì nhắc cuồng ngâm lão giám
Cùng phú tiêu ưu


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Thấm viên xuân - Mộng Phu Nhược (Lưu Khắc Trang): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Cùng gặp nơi nao
Lên Bảo Thoa lầu
Thăm Đồng Tước đài
Gọi đầu bếp dọn
Gỏi kình Đông hải
Sai mã phu lấy
Tây cực Long Môi
Thiên hạ anh hùng
Sứ quân với Tháo
Phàm tục ngoài ra chẳng đáng chơi
Xe ngàn cỗ
Chở Yên nam Triệu bắc
Kiếm khách kỳ tài

Rượu say rồi ngáy như lôi
Ai có tưởng gà khua tỉnh mộng rồi
Vó câu qua cửa sổ
Công danh chưa lập
Thư sinh đã lão
Cơ hội chơi vơi
Nếu Lý tướng quân
Gặp Cao hoàng đế
Vạn hộ hầu phong cũng dễ thôi
Khoác áo dậy
Những thê lương nhớ bạn
Cảm khái bi ai


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Dương Châu mạn (Khương Quỳ): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hoài tả danh đô
Trúc tây thắng địa
Cởi yên tạm nghỉ sơ trình
Gió xuân qua chục dặm
Đều rau lúa xanh xanh
Từ khi ngựa Hồ giày xéo rút
Trì hoang cây mọc
Ngán nói đao binh
Tới hoàng hôn
Rộn tiếng tù và
Đều ở không thành

Đỗ lang nhã hứng
Nếu bằng nay mà đến cũng kinh
Dù đậu khấu lời hay
Thanh lâu mộng đẹp
Khó tả thâm tình
Hai bốn nhịp cầu còn đó
Lòng sông sóng gợn nguyệt chênh chênh
Kia bên cầu Thược Dược
Năm năm vẫn nở vô tình


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Đường đa lệnh (Lưu Quá): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Lau sậy khắp Đinh châu
Bãi cát nước không sâu
Hai chục năm quay lại Nam lâu
Dưới liễu buộc thuyền còn chửa chắc
Mấy ngày nữa
Lại trung thu
Hoàng hạc dứt ky đầu
Cố nhân chăng có tới
Nhìn non sông như gợn tân sầu
Muốn kiếm quế hoa cùng chở rượu
Vẫn khác lúc
Thiếu niên du


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Thuỷ điệu ca đầu (Lưu Quá): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Cung kiếm ra biên ải
Phấn bảng đạt bồng san
Được thời chẳng hao phí sức
Bại cũng cứ du nhiên
Vị tất cổ nhân đều phải
Vị tất nay đều sai hết
Thế sự mộc hầu quan
Lão Tử không phân biệt
Trong, ngoài với trung gian
Rượu nên uống
Thơ cứ vịnh
Kiếm đừng đàn
Ở đời hành lạc
Sao lại làm cho tóc chóng bạc
Đạt thời nha kỳ kim giáp
Cùng thời lừa gầy mũ rách
Chẳng kém cũng không hơn
Cuộc thế chỉ như vậy
Tự có biết điêu loan


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích (Tân Khí Tật): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Thiếu niên chẳng hiểu sầu phong vị
Thích vút tầng lâu
Thích vút tầng lâu
Muốn phú tân từ gượng nói sầu

Mà nay hiểu rõ sầu phong vị
Muốn nói được đâu
Muốn nói được đâu
Lại bảo êm trời đẹp cảnh thu


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Tây giang nguyệt - Thị nhi tào dĩ gia sự phó chi (Tân Khí Tật): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Muôn sự khói mây chợt thoáng
Trăm năm bồ liễu mau suy
Mà nay mọi sự hỏi ưa gì
Ưa rượu, ưa chơi, ưa ngủ

Phú thuế sớm lo nộp đủ
Liệu chưng xuất nhập thu chi
Thế rồi ông lại thích nguyên y
Thích trúc, thích sơn, thích thuỷ


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Tây giang nguyệt - Dạ hành Hoàng Sa đạo trung (Tân Khí Tật): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Cành đậu sáng trăng thước hoảng
Đêm khuya gió mát ve rên
Hương đưa bông lúa nói phong niên
Tiếng ếch kêu vang một phiến

Sao bảy, tám vì le lói
Mưa hai, ba điểm tạnh liền
Lầu tranh quen thuộc cạnh rừng bên
Xoay bước khê kiều liền hiện


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Vĩnh ngộ lạc - Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ (Tân Khí Tật): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ngàn thuở non sông
Anh hùng khó kiếm
Nơi Tôn Quyền ở
Điện múa đài ca
Phong lưu thảy bị
Gió giập mưa vùi đổ
Tà dương cây cỏ
Tầm thường ngõ ngách
Nơi Ký Nô từng ở đó
Tưởng bấy giờ
Giáo vàng ngựa sắt
Khí thôn muôn dặm hùng hổ

Nguyên Gia lớt phớt
Phong Lang Cư Tư
Rút cuộc vội vàng Bắc Cố
Trải bốn mươi ba năm
Ngoảnh nhìn còn nhớ
Khói lửa Dương Châu lộ
Khá ngoảnh lại nhìn
Phật Ly dưới điện
Nhộn nhịp thần nha xã cổ
Bằng ai hỏi
Liêm Pha tuổi lão
Còn ăn được chứ


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Ảnh đại diện

Tây giang nguyệt - Đan Dương Hồ (Trương Hiếu Tường): Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ướm hỏi bên hồ xuân sắc
Trở về lại đã ba niên
Gió đông thuyền thổi quá hồ biên
Tơ liễu buông mành quyến luyến

Thế sự bằng nay đã rõ
Lòng này đâu cũng du nhiên
Hàn quang đứng ngó nước mây liền
Bay vút bạch âu một phiên


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

Trang trong tổng số 20 trang (193 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối