35.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
38 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 21/04/2005 16:48 bởi Vanachi, đã sửa 6 lần, lần cuối ngày 19/11/2006 17:51 bởi Vanachi
Lý Dục 李煜 (937-978) tự Trùng Quang 重光, hiệu Chung Ẩn 鐘隱, người đời quen gọi là Nam Đường hậu chủ. Ông là người nhân huệ minh mẫn, văn hay hoạ khéo, biết âm luật. Ông tự hiệu là Chung Nam ẩn sĩ. Phủ khố Giang Nam có thu tàng tác phẩm thư hoạ của ông rất nhiều.

Nam Đường bị nhà Tống diệt, phong ông làm An mệnh hầu, sau lại bị Tống Thái Tổ cho uống thuốc độc chết. Miền Giang Nam được tin Hậu Chủ chết, các phụ lão đều thương khóc.

Hậu Chủ lúc chưa mất nước sinh hoạt rất hào hoa nên từ cũng rất uỷ mị hoan lạc. Sau khi mất nước, bị đưa về nhà Tống, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Từ của ông lúc đó cũng rất thê thảm bi ai, đúng là vong quốc chi âm.

Về thơ, Toàn Đường thi còn chép của ông 18 bài.