Chưa có đánh giá nào
Nước: Nhật Bản
3 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Thái Bá Tân (2 bài)
Tạo ngày 26/06/2007 18:36 bởi Vanachi
Lưu trữ những bài thơ khuyết danh của Nhật Bản.

 

Cổ sự ký - 古事記