Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (42 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Saigyō - 西行 (Tây Hành)

15.00
1118-1190, Nhật Bản
5 bài thơ, 2197 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/12/2016 07:06

Shigeno no Sadanushi - 滋野貞主 (Tư Dã Trinh Chủ)

?-?, Nhật Bản
5 bài thơ, 2708 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/04/2011 03:07

Shuntarō Tanikawa - 谷川俊太郎

1931-?, Nhật Bản
9 bài thơ, 4509 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/03/2008 21:36

Sosei - 素性

?-?, Nhật Bản
1 bài thơ, 1845 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/05/2011 19:27

Tanomura Chikuden - 田能村竹田 (Điền Năng Thôn Trúc Điền)

1777-1835, Nhật Bản
1 bài thơ, 3004 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 03:30

Tenji-tennō - 天智天皇 (Thiên Trí thiên hoàng)

626-671, Nhật Bản
1 bài thơ, 1997 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/05/2011 18:25

Tokugawa Mitsukuni - 德川光國 (Đức Xuyên Quang Quốc)

1628-1701, Nhật Bản
2 bài thơ, 4677 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 03:27

Uchikonaishinō - 有智子內親王 (Hữu Trí Tử Nội thân vương)

807-847, Nhật Bản
2 bài thơ, 3324 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2005 19:14

Yamabe no Akahito - 山部赤人 (Sơn Bộ Xích Nhân)

15.00
700-736, Nhật Bản
3 bài thơ, 3608 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/04/2011 09:27

Yosa Buson - 與謝蕪村 (Dữ Tạ Vu Thôn)

25.00
1716-1784, Nhật Bản
15 bài thơ, 4941 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/10/2018 21:37

Trang trong tổng số 5 trang (42 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối