Chưa có đánh giá nào
Nước: Nhật Bản
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kobayashi Issa (49 bài)
- Ryōkan Taigu (39 bài)
- Yoshimura Usai (3 bài)
- Saigō Takamori (2 bài)
- Yosa Buson (15 bài)
Tạo ngày 09/07/2005 03:30 bởi Vanachi
Tanomura Chikuden 田能村竹田 (Điền Năng Thôn Trúc Điền, 1777-1835) tên Hiếu Hiến 孝憲, tự Quân Di 君彝 là một danh sĩ kiêm toàn thư, hoạ, thi, từ. Tác phẩm của ông hiện còn Thanh lệ thập, Thu thanh quán tập, Trúc Điền bố y từ.