Chưa có đánh giá nào
Nước: Nhật Bản
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Kaibara Ekken (1 bài)
- Matsuo Basho (66 bài)
- Fukuda Chiyo-ni (1 bài)
- Yosa Buson (15 bài)
- Yoshimura Usai (3 bài)
Tạo ngày 10/07/2005 03:27 bởi Vanachi
Tokugawa Mitsukuni 德川光國 (Đức Xuyên Quang Quốc, 1628-1700) tức Thuỷ Hộ Hoàng Môn 水戸黄門, đến năm 1690 ông hưu trí, hay giao du với người Trung Quốc như Chu Tuấn Thuỷ và Thiền sư Tâm Việt. Tác phẩm của ông có thu thập trong Thường sơn văn tập quyển 16, gồm 31 bài từ.