Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (41 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Musō Soseki - 夢窓疎石 (Mộng Song Sơ Thạch)

1275-1351, Nhật Bản
1 bài thơ, 815 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/12/2017 16:49

Nakamura Teijo - 中村汀女 (Trung Thôn Đinh Nữ)

1900-1988, Nhật Bản
1 bài thơ, 302 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/10/2020 16:42

Nobuo Ayukawa - あゆかわ のぶお (Kamimura Ryuichi)

1920-1986, Nhật Bản
1 bài thơ, 546 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/11/2018 20:46

Noriko Ibaraki - 茨木のり子

1926-2006, Nhật Bản
2 bài thơ, 2024 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/05/2013 09:06

Okamoto Jun - おかもと じゅん

1901-1978, Nhật Bản
1 bài thơ, 485 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/11/2018 15:06

Ono no Komachi - 小野 小町

33.67
825-900, Nhật Bản
21 bài thơ, 7551 lượt xem, 6 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/10/2008 09:39

Ryōkan Taigu - 良寛大愚 (Lương Khoan Đại Ngu)

1758-1831, Nhật Bản
38 bài thơ, 4426 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/10/2010 02:52

Ryōkei Ōnishi - 大西良慶

1875-1983, Nhật Bản
1 bài thơ, 502 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/11/2018 07:51

Saga-tennō - 嵯峨天皇 (Tha Nga thiên hoàng)

786-842, Nhật Bản
6 bài thơ, 2529 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2005 18:52

Saigō Takamori - 西郷 隆盛 (Tây Hương Long Thịnh)

1828-1877, Nhật Bản
2 bài thơ, 1091 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/03/2016 02:42

Trang trong tổng số 5 trang (41 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối