Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (42 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ariwara no Narihara - 在原業平 (Tại Nguyên Nghiệp Bình)

825-880, Nhật Bản
10 bài thơ, 6784 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/10/2008 19:35

Bắc Điều Âu Sở - 北條鷗所

13.00
1866-1905, Nhật Bản
6 bài thơ, 4642 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 03:32

Fujiwara no Koretada - 藤原伊尹 (Đằng Nguyên Y Duẫn)

924-972, Nhật Bản
1 bài thơ, 3227 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/04/2011 07:32

Fujiwara no Yoshitaka - 藤原義孝 (Đằng Nguyên Nghĩa Hiếu)

15.00
954-974, Nhật Bản
1 bài thơ, 3278 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/04/2011 07:00

Fukuda Chiyo-ni - 福田 千代尼 (Phúc Điền Thiên Đại Ni)

15.00
1703-1775, Nhật Bản
1 bài thơ, 8180 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2014 16:50

Hiroshi Sekine - せきね ひろし

1920-1994, Nhật Bản
1 bài thơ, 1321 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/05/2019 20:42

Ikkyū Sōjun - 一休宗純 (Nhất Hưu Tông Thuần)

15.00
1394-1481, Nhật Bản
14 bài thơ, 2748 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/11/2020 06:15

Jitō-tennō - 持統天皇 (Trì Thống thiên hoàng)

645-702, Nhật Bản
1 bài thơ, 2921 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/05/2011 18:58

Kadokawa Haruki - かどかわ はるき (Giác Xuyên Xuân Thụ, 角川春樹)

1942-?, Nhật Bản
1 bài thơ, 1360 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/10/2020 16:13

Kaibara Ekken - 貝原益軒 (Bối Nguyên Ích Hiên)

1630-1714, Nhật Bản
1 bài thơ, 3757 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/07/2008 19:30

Trang trong tổng số 5 trang (42 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối