15.00
Nước: Nhật Bản
14 bài thơ
Tạo ngày 08/11/2020 06:15 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/11/2020 06:21 bởi hongha83
Ikkyū Sōjun 一休宗純 (Nhất Hưu Tông Thuần, 1394-1481) là thi tăng Nhật Bản, sinh và mất ở Kyoto, tác giả Cuồng vân tập.