Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2020 18:27

舍馬糞修斑竹

煨芋懶殘舊話頭,
不求名利太風流。
相思無隙此君雨,
拭淚獨吟湘水秋。

 

Thập mã phân tu ban trúc

Uy vu Lãn Tàn cựu thoại đầu,
Bất cầu danh lợi thái phong lưu.
Tương tư vô khích thử quân vũ,
Thức lệ độc ngâm Tương thuỷ thu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Nam Trân

Chuyện cũ Lãn Tàn lùi khoai lang
Không cầu danh lợi, thật cao sang
Thu này ngóng mãi ơn mưa móc
Gạt lệ, sông Tương buồn thở than


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuyện cũ Lãn Tàn lùi nướng khoai,
Không cầu danh lợi, thật là oai.
Thu này trông mãi vua ban thưởng,
Gạt lệ dòng Tương ngâm một bài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời