28/09/2022 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập mã phân tu ban trúc
舍馬糞修斑竹

Tác giả: Ikkyū Sōjun - 一休宗純

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2020 18:27

 

Nguyên tác

煨芋懶殘舊話頭,
不求名利太風流。
相思無隙此君雨,
拭淚獨吟湘水秋。

Phiên âm

Uy vu Lãn Tàn cựu thoại đầu,
Bất cầu danh lợi thái phong lưu.
Tương tư vô khích thử quân vũ,
Thức lệ độc ngâm Tương thuỷ thu.

Bản dịch của Nguyễn Nam Trân

Chuyện cũ Lãn Tàn lùi khoai lang
Không cầu danh lợi, thật cao sang
Thu này ngóng mãi ơn mưa móc
Gạt lệ, sông Tương buồn thở than
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ikkyū Sōjun » Thập mã phân tu ban trúc