Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2020 08:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/11/2020 08:54

祝聖

海內太平便現前,
清風明月碧云天。
萬年七百高僧行,
看看天龍正覺禪。

 

Chúc thánh

Hải nội thái bình tiện hiện tiền,
Thanh phong minh nguyệt bích vân thiên.
Vạn niên thất bách cao tăng hạnh,
Khán khán thiên long chính giác thiền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Nam Trân

Đất nước thanh bình hiện rõ sao,
Gió lành trăng sáng, biếc tầng cao.
Bảy trăm đại đức truyền chư pháp,
Nào thấy thiên long chính giác đâu!


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đất nước thanh bình trước mắt say
Gió thanh trăng sáng, biếc trời mây
Cao tăng thuở trước non ngàn vị
Lồ lộ thiên long chính giác bày

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất nước thanh bình trước mắt liền,
Trăng thanh, gió mát biếc thanh thiên.
Cao tăng trước bảy trăm chư vị,
Xem rõ thiên long chính giác thiền.

23.00
Trả lời