Bên kia thế giới
Ai hiểu Thiền mình
Hư Đường dù tới
Chẳng đáng đồng trinh


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)