Tuyệt mệnh thi kỳ 2

Sinh bất năng trừ thiên hạ loạn,
Na kham tử luỵ hậu lai nhân.
Hảo tòng hổ khẩu hoàn dư nguyện,
Khẳng nhượng Di, Tề nhất cá nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Sống đã không xong trừ giặc nước
Chết đi há luỵ đến người sau
Phen này miệng cọp âu đành dạ,
So với Di, Tề có kém đâu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sống không trừ  được giặc thù
Chết đi để luỵ người sau há nào
Phen nầy miệng cọp đành sao
Di, Tề dẫu sánh kém đâu một phần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Sống không trừ loạn cho đời,
Chết đi sao luỵ đành người đời sau.
Phen này miệng cọp đành âu,
Di, Tề dù sánh nhượng đâu vài phần!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống đã không trừ loạn ở đời,
Chết đi sao để luỵ cho người.
Phen này miệng cọp âu đành chịu,
Sánh với Di, Tề chẳng nhượng rồi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời