Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Vĩnh Ký (3 bài)
- Tống Duy Tân (6 bài)
- Trần Bích San (60 bài)
- Lã Xuân Oai (4 bài)
- Đinh Nhật Tân (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/09/2008 20:06 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 06/05/2010 10:43 bởi Vanachi
Nguyễn Cao 阮高 (1837-1887) tên đầy đủ là Nguyễn Thế Cao, hiệu Trác Phong 卓峰, sinh năm Đinh Dậu (1837) tại làng Cách Bi, huyện Quế Võ. Nguyễn Cao sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho học, khoa bảng: thân phụ là Nguyễn Thế Hanh từng đỗ đầu thi Hương, làm Tri huyện các huyện Thạch An, Tiên Minh, Thuỷ Đường. Thân mẫu là Nguyễn Thị Điềm thuộc dòng họ võ quan Nguyễn Đức quê ở Quế ổ. Vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, khoa bảng, Nguyễn Cao sớm mang trong mình một tấm lòng yêu quê hương đất nước tha thiết, khí phách của một bậc quân tử nho học.

Năm 1867, Nguyễn Cao thi đỗ Giải nguyên khoa Đinh Mão tại kỳ thi Hương nhưng không ra làm quan ngay, mà xin về quê mở trường dạy học. Khi ông ra làm quan cho triều đình nhà Nguyễn thì cũng là lúc thực dân Pháp tiến hành xâm…

 

Trác Phong thi tập - 卓峰詩集

Tuyển tập chung