Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 22:04

責誘出首

豈無長劍斬妖精,
半醉關河夢未醒。
邪正尚然爭顯晦,
鬼神應亦效聲靈。
徐看風雨銷金甲,
安有冠裳作首丁。
天地許多容子所,
重重水碧與山青。

 

Trách dụ xuất thú

Khởi vô trường kiếm trảm yêu tinh,
Bán tuý quan hà mộng vị tinh.
Tà chính thượng nhiên tranh hiển hối,
Quỷ thần ưng diệc hiệu thanh linh.
Từ khan phong vũ tiêu kim giáp,
An hữu quan thường tác thú đinh.
Thiên địa hứa đa dung tử sở,
Trùng trùng thuỷ bích dữ sơn thanh.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Chẳng thiếu gươm dài giết quỷ ma,
Dở say chưa tỉnh mộng quan hà.
Gian ngay lẫn lộn chưa rành mặt,
Thần thánh thiêng liêng hẳn giúp ta.
Kim giáp rồi xem, mưa gió huỷ,
Hàng thân đâu ở áo xiêm ra?
Chứa anh trời đất vốn không hẹp,
Nước biếc non xanh thiếu chỗ à?


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Há không kiếm bén giết yêu tinh,
Dở say chưa tỉnh mộng bình sinh.
Gian ngay lẫn lộn sáng tranh tối,
Thần quỷ thiêng liêng hẳn giúp mình.
Giáp sắt từ xem mưa gió huỷ,
Ở đâu đầu thú áo xiêm hình?
Vốn nơi trời đất nhiều dung chứa,
Nước biếc non xanh thật rộng thinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời