Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Bích San (60 bài)
- Dương Khuê (29 bài)
- Trương Vĩnh Ký (3 bài)
- Nguyễn Cao (4 bài)
- Nguyễn Trung Trực (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/04/2015 17:54 bởi tôn tiền tử
Lã Xuân Oai 呂春威 (1838-1891) tự Thúc Bào, quê xã Thượng Động, huyện Phong Doanh, tỉnh Nam Định, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, là nhà thơ và là văn thân chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX trong lịch sử Việt Nam. Ông đỗ cử nhân năm 1864, Làm quan tới chức Tuần phủ Lạng Sơn. Khi thành bị vây, ông dời sang Trung Hoa. Sau ông trở về quê, rồi bị liên đới việc trong làng có người nổi loạn nên bị đày ra Côn Đảo và qua đời ở đó. Sau khi mất, ông được phục nguyên hàm cũ.