Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Vĩnh Ký (3 bài)
- Nguyễn Cao (4 bài)
- Trần Bích San (60 bài)
- Đinh Nhật Tân (1 bài)
- Lã Xuân Oai (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/09/2007 15:33 bởi Vanachi
Tống Duy Tân 宋維新 (1837-1892) quê xã Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá. Ông đậu tiến sĩ năm 1875, làm tri huyện Vĩnh Tường, án sát Sơn Tây, chánh sứ sơn phòng Quảng Hoá (nay là Quảng Xương, Thanh Hoá). Năm 1886, ông cùng con là Tống Nhữ Mai lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh. Ông cùng Đinh Công Tráng, Phạm Bành, Hoàng Bất Bật, Trần Xuân Soạn... lãnh đạo nghĩa quân Ba Đình, ông đã bị giặc bắt tại hang Niên Kỷ (Bá Thước, Thanh Hoá) và hy sinh tại thị xã Thanh Hoá (nay là thành phố Thanh Hoá) năm 1892.