Cũng đừng túc tắc nữa anh ơi
Đã thế thì ta liệu thế rồi
Chót đã lầm than khi trước lỡ
Phải sao sạch bụi để sau rồi
Ra tay lấy nước làm tinh gạo
Trút sạch vào hông hãy bắc nồi
Lễ cáo biên thành cho đủ lễ
Hoá công một trận chín nồi xôi


Khi Tống Duy Tân đi qua làng Tam Quy (nay là xã Hà Tân, huyện Hà Trung) trú tại quán bán xôi, nhân thấy chủ quán bỏ gạo vào chõ, lỡ tay đánh đổ gạo ra ngoài, Tống Duy Tân bèn làm bài thơ này. (Tài liệu do cụ Nguyễn Cao Sơn, người Bồng Trung cung cấp)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]