Đại nghĩ đông hàn dạ tái bắc chinh phu tư khuê phụ

Đông thiên lật liệt sóc phong xuy,
Điêu đẩu truyền thanh lậu chuyển trì.
Man ngoại na tri khuê tứ thiết,
Mạn tương quých thiệt thuyết thù ly.

 

Dịch nghĩa

Trời đông lạnh ngắt gió bấc thổi
Tiếng điêu đẩu chuyển nối nhau thời khắc trôi chầm chậm
Người dân Thượng biết đâu nỗi nhớ da diết về nơi khuê phòng
Cứ đem lưỡi chim bồ chao nói giọng líu lô

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Lạnh ngắt trời đông gió bấc vù
Chậm đưa tiếng đẩu giọng đồng hồ
Rợ người đâu biết tình khuê não
Đem giọng bồ chao hót líu lô


Nguồn: Tống Duy Tân - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn hoá thông tin, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió bấc trời đông thật lạnh lùng
Tiếng tiêu đẩu giục bóng ngày nhanh
Dân man đâu biết lòng khuê phụ
Đem lưỡi bồ chao giọng hót nhanh

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạnh ngắt trời đông gió bấc rồi,
Chậm dần điêu đẩu khắc thời trôi,
Thượng dân đâu biết khuê phòng nhớ,
Đem lưỡi bồ chao giọng líu lô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời