Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
13 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 04/09/2020 23:12 bởi tôn tiền tử
Chu Thiên (2/9/1913 - 1/6/1992) tên thật Hoàng Minh Giám, còn có bút danh khác là Dương Hoàng, sinh tại thôn Đô Hoàng, xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, là nhà văn, nhà phê bình, nghiên cứu văn học. Trong kháng chiến chống Pháp, ông cùng gia đình tản cư vào Thanh Hoá, vừa dạy học tại Trường cấp III Cù Chính Lan của Liên khu III, vừa viết cho các báo Nam Định, Kháng chiến, Cứu quốc Thủ đô, Cứu quốc. Hoà bình lập lại (1954), ông lần lượt đảm nhận các công việc như Hiệu trưởng trường Trung học thị xã Phủ Lý, Tổ trưởng Tổ phiên dịch Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, giảng viện lịch sử cận hiện đại và cổ trung đại Việt Nam tại Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Ông còn là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1957). Ông viết bộ sách Bóng nước Hồ Gươm (2 tập, 1970), phản ánh tinh thần yêu nước của người Hà Nội trong những năm đầu thực dân Pháp chiếm đóng thủ đô. Ngoài ra ông còn viết nhiều giáo trình, bài báo và sách nghiên cứu về lịch sử và văn học.

 

Thơ dịch tác giả khác