34.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Vũ Đình Liên (13 bài)
- Đoàn Văn Cừ (66 bài)
- Trần Huyền Trân (30 bài)
- Nguyễn Văn Đề (42 bài)
- Bửu Kế (3 bài)
Tạo ngày 23/10/2015 23:25 bởi tôn tiền tử
Trần Trung Phương (1913-1945) chuyên viết thơ dành cho trẻ em có tính cách nói lên nếp sống ngây thơ đời con trẻ với mục phiêu giáo huấn. Cả đời văn nghệ, Trần Trung Phương chỉ tận tuỵ vào nghiên cứu giáo dục trẻ em bằng lối thơ rất thích hợp với tuổi thơ còn đi học, của tuổi thơ ấu thời.

Tác phẩm:
- Mấy vần tươi sáng (Bình Minh, Hà Nội tái bản năm 1952)

 

Mấy vần tươi sáng