Xuân sang cháu chúc mừng bà
Suốt năm mạnh mẽ nước da đỏ hồng,
Mắt bà thêm sáng thêm trong,
Bà đi ngay ngắn đừng còng cái lưng.
Lúc nào bà xắn bánh chưng,
Bà nhai trếu tráo răng đừng lung lay...
Chúc bà cứng cáp chân tay,
Chẳng cần chiếc gậy trúc này dắt đi.
Xuân sang bà có chuyện gì
Bà ơi! Kể cháu nghe đi... mau bà.
Chóng rồi cháu có bông hoa
Đầu năm cháu kính tặng bà thích không?


Nguồn: Mấy vần tươi sáng, Hiệu sách Bình Minh xuất bản, 1952