Chị ơi em có con mèo
Nó hay nghịch ngợm leo trèo lắm cơ
Hôm qua dưới gậm bàn thờ
Có con chuột nhắt nó vồ được ngay...
Meo meo nó hát cả ngày
Em yêu nó lắm luôn tay bế bồng.
Khắp mình nó trắng như bông
Trên đầu có môt ít lông đốm vàng.
Nó đi trông rất nhẹ nhàng
Lim dim đôi lắm mơ màng đến yêu
Nên em theo lệ mỗi chiều
Em kho cho nó một niêu cá dầu
Mỗi lần em bận đi đâu
Nó nằm ủ rũ âu sầu đến hay
Em về nó lại vui ngay
Vội vàng nhảy tót lên tay, lên lòng...
Em trông mắt nó sáng trong
Khác nào như đọc những dòng thơ vui.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]