Bà ơi cháu rất yêu bà
Đi đâu bà cũng mua quà về cho
Hôm qua có chiếc bánh bò
Bà chia cho cháu phần to nhất nhà
Mỗi lần cháu chạy chơi xa
Hễ mẹ cháu đánh thì bà lại can
Cháu không nói bậy, nói càn
Bà xoa đầu cháu, khen: ngoan nhất đời
Bà tuy đã ngoại tám mươi
Luôn luôn miệng nở nụ cười "không răng".
Sáng nay bà hẹn cháu rằng:
"Tối bà kể chuyện ông trăng trên trời".
Kể đi cho cháu bà ơi
Bà không kể, cháu không chơi với bà
Cháu ra chơi với thằng Ba.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]