Cửa lò hé mở
Than rơi, than rơi...
Anh thợ lò ơi!
Bàn tay nóng ấm
Chuyển vào tay tôi
Và màu lửa sáng
Trong mắt anh cười

Anh thợ lò ơi!
Cửa lò anh đứng
Như cửa mặt trời
Bóng anh trải rộng
Như đám mây trôi
Lửa vàng làm nắng
Bóng anh toả dài
Nhịp tay đều đặn
Than rơi, than rơi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]