Chú kiến bé xíu
Sáng nay tìm mồi
Gặp được miếng bánh
Của ai đánh rơi

Kiến tha không xuể
Vì bánh quá to
Chú liền đi gọi
Mọi người cùng lo

Đi được một đoạn
Kiến làm dấu mau
Gặp bạn kiến khác
Chụm đầu nhắn nhau

Chỉ trong giây lát
Theo dấu chỉ đường
Kiến to kiến nhỏ
Nối nhau thành đàn

Cùng nhau khiêng bánh
Về tổ của mình
Biết hợp sức lại
Ai nào dám khinh?