Chú lợn con chút chít.
Đi học lớp i tờ.
Dọc đường cứ ngu ngơ.
Ngắm trời xanh, nắng biếc.

Ngồi học thì ụt ịt.
Cùm cụp đôi tai lười
Đánh vần rất buồn cười.
Hờ… eo… heo nặng… lợn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]