Đàn ong vui đi tìm mật
Cộng thành vị ngọt mùa xuân

Bầy chim ngân nga câu hát
Cộng thành âm thanh mùa xuân

Ngàn hoa cùng khoe áo mới
Cộng thành hương sắc mùa xuân

Đôi mắt em cười lúng liếng
Cộng thành tuổi mộng mùa xuân.