Có con chim bách thanh.
Hót được trăm giọng điệu.
Nào hoạ mi, chim khướu.
Nào cu gáy, vàng anh…

Ơ này! Chim bách thanh.
Khéo tài tình bắt chước.
Thế mà không hót được.
Cái giọng của riêng mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]