Hai con cò trắng phau phau,
Ăn no tắm mát, rủ nhau học bài.
Học xong xin phép đi chơi,
Cò đi cò nhớ những lời mẹ cha:
“Chơi xong thời phải về nhà,
Chớ theo con bướm la cà hư thân.”


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc vỡ lòng giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc vỡ lòng, NXB Giáo dục, 1979