Ông trăng rơi tõm xuống hồ.
Cái đầu hói cứ nhấp nhô bềnh bồng.
Đàn rô, đàn chép lượn vòng.
Vớt ông trăng ướt tung ông về trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]