Ngút ngát xanh đồng gió
Bê con nghểnh cổ nhìn
Rập rờn trên sóng cỏ
Trăm sắc mùa xuân in.

Cỏ non Bê quên gặm
Ngó say đàn Bướm xinh
Trắng vàng nâu tím đỏ
Như dải hoa quanh mình.

Ngẩn ngơ là đôi mắt
Vụng về là bước chân
Chú Bê con rình bắt
Bướm bay xa bay gần.

Sữa thơm Mẹ cho bú
Cỏ ngọt tha hồ ăn
Nghĩ gì Bê cẫng
Sắc lông vàng nắng xuân.


12/1996