Cái nóng mặt trời
Gửi vào trong nắng
Cái nắng của lửa
Cho nồi cơm sôi

Không lửa mà nóng
Là quả ớt thôi
Bé cắn một tí
Nóng rộp cả môi

Bé làm bài hỏng
Bố rầy mẹ la
Tính người khi nóng
Từ lòng đi ra


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]