Tiếng ve bay ra
Từ hoa loa kèn
Nhạc trưởng ve kim
Mở màn mùa hạ

Tiếng chim tu hú
Tiếng nhị, tiếng hồ
Tiếng chim cúc cu
Cung trầm, cung bổng

Véo von, lồng lộng
Sáo sậu lưng trời
Cào cào giã gạo
Nhịp chày sóng đôi

Khép cánh màn nhung
Đỏ trời hoa phượng
Ve là nhạc trưởng
Dàn nhạc mùa hè


Nguồn: Thơ thiếu nhi chọn lọc, NXB Văn học, 2017